Prijs voor huurwoningen in Vogelenzang (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Vogelenzang, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.593,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 18,95
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Vogelenzang is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,31. In de volgende maand (Mei) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,14 por m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 184 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 15,93 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 15,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Vogelenzang (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.187. In Mei blijft die prijs hangen rond € 1.207. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.197 in de twee eerste maanden tot € 1.695, meer bepaald een prijsstijging van 142 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.446 tot € 1.092, een daling van 76 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Vogelenzang
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
Geen data
Geen data
42
160.094
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Vogelenzang