Prijs voor huurwoningen in Venlo (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Venlo, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 873,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,44
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Venlo is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,27. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9,49 por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 10,38 naar € 11,21 per m², meer bepaald met zo’n 108 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 118 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10,8 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 12,73 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Venlo (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 779. In Maart kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 723. In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 751 in de twee eerste maanden tot € 868, meer bepaald een prijsstijging van 116 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 124 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 809,5 in de laatste 4 maanden en € 1.001,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 44 % goedkoper dan het gemiddelde in Venlo van zo’n € 1.113. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 852. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 3 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 852.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9,88 / m², het gemiddelde zijnde € 12,78 / m² in Venlo. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 36 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 12,47 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Bovenwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 28 % goedkoper dan het gemiddelde in Venlo met een prijs van € 1.113. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 846. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 5 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "", met een prijs van zo’n € 1.047.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 10 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 11,49 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Woning" met een prijs van € 12,05 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 11,55 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Venlo
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.113
€ 12,78
1.726
41.922
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen