Prijs voor huurwoningen in Velsen-noord (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Velsen-noord, in de provincie Noord Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.145,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,76
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Velsen-noord is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,28. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 17,73 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 17,5 naar € 17,58 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 17,54 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 18,2 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Velsen-noord (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Aprilbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 995. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Mei, oplopende tot tot € 1.194. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 95, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 122 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.066,5 in de laatste 4 maanden en € 1.302,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y September.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 43 % goedkoper dan het gemiddelde in Velsen-noord van zo’n € 1.302. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.329. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 2 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 738.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 35 % minder duur dan het gemiddelde (€ 13 / m²) in Velsen-noord. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Velsen-noord, is het type "" waarvan de prijs € 1.329 bedraagt, zo’n 2 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.302) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Velsen-noord
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.302
€ 20
116
160.094
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen