Prijs voor huurwoningen in Uithoorn (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Uithoorn, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.524,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,11
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Uithoorn is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,42. In de volgende maand, April, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 11,94 por m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 125 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 109 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,72 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juli en Augustus (€ 14,9 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Uithoorn (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 1.614. In April kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.525. De 2 volgende maanden (Mei, Juni) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 94, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.522,25 tot een gemiddelde van € 1.529 tussen Juli en Augustus.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 5 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Uithoorn, dat zo’n € 1.531 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Uithoorn, is het type "" waarvan de prijs € 1.531 bedraagt, zo’n 5 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.609) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Uithoorn
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.609
€ 14,12
418
161.388
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen