Prijs voor huurwoningen in Twello (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Twello, in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 903,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,19
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Twello is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,21. In de volgende maand (Juni) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 11,15 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 92 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 112 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 9,79 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 10,98 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Twello (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.162.In de volgende maand, Juni,is er en grote daling te zien tot € 931. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 92, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.004 tot € 701,5, een daling van 70 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 22 % goedkoper dan het gemiddelde in Twello van zo’n € 675. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.019. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 51 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 526.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 90 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1 / m²) in Twello. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 90 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Twello, is het type "" waarvan de prijs € 1.019 bedraagt, zo’n 51 % duurder dan het gemiddelde (€ 675) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Twello
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 675
€ 9,64
126
42.518
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen