Prijs voor huurwoningen in Strijensas (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Strijensas, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 335,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Strijensas is gedaald in de voorbije maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 3. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 200 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 178 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 2,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 4 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Strijensas (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 246.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 123 in de twee eerste maanden tot € 246, meer bepaald een prijsstijging van 200 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 254 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 184,5 in de laatste 4 maanden en € 469 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 1 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Strijensas, dat zo’n € 465 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Strijensas, is het type "" waarvan de prijs € 465 bedraagt, zo’n 1 % minder duur dan het gemiddelde (€ 469) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Strijensas
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 469
€ 4
4
73.610
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen