Prijs voor huurwoningen in Strijensas (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Strijensas, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 318,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Strijensas is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 3. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 1 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 50. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 1,5 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 1,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Strijensas (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 468.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 244. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 69 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 119 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 300 in de laatste 4 maanden en € 355,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 3 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Strijensas, dat zo’n € 454 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 3 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Strijensas, is het type "" waarvan de prijs € 454 bedraagt, zo’n 3 % minder duur dan het gemiddelde (€ 467) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Strijensas
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 467
€ 2
0
160.392
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen