Prijs voor huurwoningen in Sterksel (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Sterksel, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.014
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,36
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Sterksel is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,07. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 4 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 123 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 95 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,52, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 9,03 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Sterksel (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.150. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.135. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 80 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.028,75 tot een gemiddelde van € 984,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Sterksel, dat zo’n € 816 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Sterksel, is het type "" waarvan de prijs € 816 bedraagt, zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde (€ 895) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Sterksel
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 895
€ 10,06
24
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen