Prijs voor huurwoningen in Stellendam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Stellendam, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 987,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Stellendam is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10. In de volgende maand, April, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 11 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10,5 naar € 10,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 86 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 10,5, en die van de laatste twee maanden Juli en Augustus, € 9 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Stellendam (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Maart,bedraagt de gemiddelde prijs € 945. In April blijft die prijs hangen rond € 936. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs gestegen van gemiddeld € 940,5 in de twee eerste maanden tot € 991. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 965,75)en de 2 laatste, Juli y Augustus (€ 1.030,5).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Stellendam, dat zo’n € 948 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Stellendam, is het type "" waarvan de prijs € 948 bedraagt, zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.038) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Stellendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.038
€ 11
36
157.614
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen