Prijs voor huurwoningen in Stellendam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Stellendam, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 989,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,32
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Stellendam is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,18. In de volgende maand, Juli, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8,71 por m². In de 2 volgende maanden (Augustus, September) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 121 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 109 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,97 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 12 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Stellendam (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.030. In Juli blijft die prijs hangen rond € 1.027. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.028,5 tot € 994. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 94 %, dalende van € 1.011,25 tot € 947 in Oktober en November.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 0 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Stellendam, dat zo’n € 957 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Stellendam, is het type "" waarvan de prijs € 957 bedraagt, zo’n 0 % duurder dan het gemiddelde (€ 957) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Stellendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 957
€ 12
54
166.008
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen