Prijs voor huurwoningen in Sliedrecht (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Sliedrecht, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.165,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,7
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Sliedrecht is gedaald in de voorbije maanden. In September bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,22. In de volgende maand, Oktober, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,71 por m². De 2 volgende maanden (November, December) kenmerken zich door een daling van zo’n 86 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11,6 naar een gemiddelde in Januari en Februari van € 11,91 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Sliedrecht (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Septemberbedraagt € 1.305. In Oktober kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.213. De 2 volgende maanden (November, December) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 93, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 88 %, dalende van € 1.213,25 tot € 1.070,5 in Januari en Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 8 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Sliedrecht, dat zo’n € 1.265 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 8 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 92 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1 / m²) in Sliedrecht. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 92 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Woning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 8 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Sliedrecht met een prijs van € 1.169. Het volgende type duurdere woningen is "” met een gemiddelde prijs van € 1.462. Het duurste type woning komt overeen met "", zo’n 25 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.265.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Sliedrecht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.169
€ 12,67
124
138.822
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen