Prijs voor huurwoningen in Schin Op Geul (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Schin Op Geul, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 787,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,24
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Schin Op Geul is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,81. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 11,21 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 59. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 292 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,76 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 25,59 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Schin Op Geul (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 775.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 629. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 51 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 171 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 530,5 in de laatste 4 maanden en € 908 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 14 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Schin Op Geul, dat zo’n € 771 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 14 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 44 % minder duur dan het gemiddelde (€ 7 / m²) in Schin Op Geul. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 44 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Schin Op Geul met een prijs van € 899. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 771. Het minst dure type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 14 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "", met een prijs van zo’n € 587.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 7 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 7 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Schin Op Geul
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 899
€ 12,56
70
17.570
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen