Prijs voor huurwoningen in Schalkhaar (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Schalkhaar, in de provincie Overijssel, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.149
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,51
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Schalkhaar is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,9. In de volgende maand, Augustus, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 10,15 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 0. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 241 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 4,76 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 11,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Schalkhaar (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 992. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.189. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 221 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 545,25 in de laatste 4 maanden en € 1.207,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y December.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 85 % goedkoper dan het gemiddelde in Schalkhaar van zo’n € 1.478. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.304. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 12 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 226.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 100 % duurder dan het gemiddelde (€ 18 / m²) in Schalkhaar. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 100 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Schalkhaar, is het type "" waarvan de prijs € 1.304 bedraagt, zo’n 12 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.478) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Schalkhaar
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 1.478
€ 9
34
17.408
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen