Prijs voor huurwoningen in Schaijk (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Schaijk, in de provincie Noord Brabant, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.215,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Schaijk is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,37. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,51 por m². De 2 volgende maanden (September, Oktober) kenmerken zich door een daling van zo’n 91 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 120 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,99 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 12,03 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Schaijk (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.294. In Augustus blijft die prijs hangen rond € 1.241. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.267,5 tot € 1.248,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 90 %, dalende van € 1.258 tot € 1.131 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 1 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Schaijk, dat zo’n € 1.178 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Schaijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.178 bedraagt, zo’n 1 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.166) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Schaijk
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.166
€ 13,38
194
72.196
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen