Prijs voor huurwoningen in Ruurlo (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Ruurlo, in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 956
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,3
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ruurlo is gedaald in de voorbije maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,82. In de volgende maand, Augustus, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 7 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 82. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 146 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7,2 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 10,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ruurlo (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 866. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.034. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 950 tot € 967. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 958,5 tot een gemiddelde van € 951 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 17 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Ruurlo, dat zo’n € 778 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 17 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ruurlo, is het type "" waarvan de prijs € 778 bedraagt, zo’n 17 % minder duur dan het gemiddelde (€ 937) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Ruurlo
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 937
€ 10
36
35.868
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen