Prijs voor huurwoningen in Rossum (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Rossum, in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 915,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rossum is gedaald in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 8 por m². De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 90 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 7,75, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 7 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Rossum (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 797. In Mei blijft die prijs hangen rond € 797. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 797 in de twee eerste maanden tot € 1.152,5, meer bepaald een prijsstijging van 145 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 974,75 tot € 796, een daling van 82 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 2 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Rossum, dat zo’n € 780 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Rossum, is het type "" waarvan de prijs € 780 bedraagt, zo’n 2 % minder duur dan het gemiddelde (€ 796) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Rossum
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 796
€ 7
28
45.288
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen