Prijs voor huurwoningen in Rijswijk (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Rijswijk, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.319,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,13
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rijswijk is gedaald in de voorbije maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,04. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 15,15 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 15,6 naar € 15,39 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 93 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 15,49, en die van de laatste twee maanden November en December, € 14,4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Rijswijk (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 1.432. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.262. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.347 tot € 1.355. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 93 %, dalende van € 1.351 tot € 1.255,5 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Rijswijk van zo’n € 1.254. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.067. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 9 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.269.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 12,61 / m², het gemiddelde zijnde € 14,42 / m² in Rijswijk. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 74 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 16,36 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Benedenwoning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 1 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Rijswijk met een prijs van € 1.254. Het volgende type duurdere woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.302. Het duurste type woning komt overeen met "Bedrijfspand", zo’n 57 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Eengezinswoning", met een prijs van zo’n € 1.733.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 11 / m², gevolgd door "Bedrijfspand" aan € 12 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Woning" met een prijs van € 15,83 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 15 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Rijswijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.254
€ 14,42
1.586
157.352
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen