Prijs voor huurwoningen in Rhenen (Utrecht)

De huurprijzen van woningen in Rhenen, in de provincie Utrecht, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.410
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,55
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rhenen is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,63. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 13,47 por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 14,55 naar € 15,56 per m², meer bepaald met zo’n 107 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 110 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 15,06 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 16,52 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Rhenen (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 1.642. In Januari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.460. De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 89, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 89 %, dalende van € 1.465,75 tot € 1.298,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 57 % goedkoper dan het gemiddelde in Rhenen van zo’n € 1.214. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 616. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 6 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.142.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 4 / m², het gemiddelde zijnde € 17,25 / m² in Rhenen. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 3 kamers, zo´n 48 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 5 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Rhenen, is het type "" waarvan de prijs € 1.291 bedraagt, zo’n 6 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.214) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Rhenen
Aantallen gebruikte woningen in Utrecht
€ 1.214
€ 17,25
106
27.962
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen