Prijs voor huurwoningen in Reuver (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Reuver, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.703,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,53
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Reuver is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,69. In de volgende maand, Mei, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 9,69 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 9,69 naar € 9,41 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,55 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 9,49 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Reuver (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.848. In Mei blijft die prijs hangen rond € 1.878. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 83 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.700,5 tot een gemiddelde van € 1.710,5 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 54 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Reuver, dat zo’n € 991 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 54 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Reuver, is het type "" waarvan de prijs € 991 bedraagt, zo’n 54 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.145) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Reuver
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 2.145
€ 10,69
76
42.476
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen