Prijs voor huurwoningen in Renkum (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Renkum, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 982,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,4
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Renkum is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,08. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,31 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,19 naar € 13,12 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 105 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,16 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 13,87 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Renkum (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 988. In December blijft die prijs hangen rond € 985. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 986,5 tot € 995,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 991 tot een gemiddelde van € 966,5 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 36 % goedkoper dan het gemiddelde in Renkum van zo’n € 938. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 659. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 15 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 952.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 7 / m², het gemiddelde zijnde € 14,01 / m² in Renkum. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 4 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 12 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Renkum, is het type "" waarvan de prijs € 952 bedraagt, zo’n 1 % duurder dan het gemiddelde (€ 938) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Renkum
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 938
€ 14,01
248
23.974
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland