Prijs voor huurwoningen in Putte (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Putte, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.465,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,26
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Putte is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 3. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 3 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 221 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 190 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 4,82 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 9,15 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Putte (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 1.023.In de volgende maand, November,is er en grote daling te zien tot € 743. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 883 in de twee eerste maanden tot € 1.510,5, meer bepaald een prijsstijging van 171 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 167 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.196,75 in de laatste 4 maanden en € 2.004 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 58 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Putte, dat zo’n € 833 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 58 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Putte, is het type "" waarvan de prijs € 833 bedraagt, zo’n 58 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.975) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Putte
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.975
€ 9,2
62
54.244
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen