Prijs voor huurwoningen in Puth (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Puth, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 811
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,28
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Puth is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,38. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 1 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 149 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 68 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 5,85, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Puth (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Novemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 697. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand December, oplopende tot tot € 850. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 773,5 in de twee eerste maanden tot € 906, meer bepaald een prijsstijging van 117 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 839,75 tot € 348, een daling van 41 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 10 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Puth van zo’n € 696. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 806. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 16 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 767.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Puth, is het type "" waarvan de prijs € 868 bedraagt, zo’n 25 % duurder dan het gemiddelde (€ 696) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Puth
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 696
€ 8
26
31.056
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen