Prijs voor huurwoningen in Oirschot (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Oirschot, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.463
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,26
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oirschot is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,79. In de volgende maand, November, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 14,52 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 16,16 naar € 15,49 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 89 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 15,82, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 14,15 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Oirschot (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.200. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand November, oplopende tot tot € 1.603. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.401,5 tot € 1.410. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 112 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.405,75)en de 2 laatste, Februari y Maart (€ 1.577,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 33 % goedkoper dan het gemiddelde in Oirschot van zo’n € 1.460. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.108. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 15 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.185.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15 / m², het gemiddelde zijnde € 16,81 / m² in Oirschot. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 45 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 19 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oirschot, is het type "" waarvan de prijs € 963 bedraagt, zo’n 34 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.460) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Oirschot
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.460
€ 16,81
188
54.244
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen