Prijs voor huurwoningen in Nieuwstadt (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Nieuwstadt, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 815,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,54
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nieuwstadt is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,59. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 9,8 naar € 9,81 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,8, en die van de laatste twee maanden November en December, € 9 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nieuwstadt (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 825. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 724. In de 2 volgende maanden (September, Oktober)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 774,5 in de twee eerste maanden tot € 1.011,5, meer bepaald een prijsstijging van 131 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 893 tot € 661, een daling van 74 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 7 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Nieuwstadt, dat zo’n € 586 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nieuwstadt, is het type "" waarvan de prijs € 586 bedraagt, zo’n 7 % minder duur dan het gemiddelde (€ 628) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Nieuwstadt
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 628
€ 7
68
33.910
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen