Prijs voor huurwoningen in Nieuwkoop (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Nieuwkoop, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.291,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,1
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nieuwkoop is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,37 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 44. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,13 naar een gemiddelde in April en Mei van € 9,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nieuwkoop (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.098. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Januari, oplopende tot tot € 1.415. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 55 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 132 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 972 in de laatste 4 maanden en € 1.285,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 46 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Nieuwkoop, dat zo’n € 1.625 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nieuwkoop, is het type "" waarvan de prijs € 1.625 bedraagt, zo’n 46 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.110) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Nieuwkoop
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.110
€ 11
48
156.684
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Nieuwkoop