Prijs voor huurwoningen in Naaldwijk (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Naaldwijk, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.258,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,1
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Naaldwijk is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,07. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,93 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13 naar € 12,81 per m². In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 81 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 12,91, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 10,48 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Naaldwijk (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.139. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.054. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.096,5 in de twee eerste maanden tot € 1.471, meer bepaald een prijsstijging van 134 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 94 %, dalende van € 1.283,75 tot € 1.207,5 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 62 % goedkoper dan het gemiddelde in Naaldwijk van zo’n € 1.081. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.191. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 10 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 415.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 8 % minder duur dan het gemiddelde (€ 8 / m²) in Naaldwijk. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 8 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Naaldwijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.191 bedraagt, zo’n 10 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.081) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Naaldwijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.081
€ 8,73
90
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen