Prijs voor huurwoningen in Muiderberg (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Muiderberg, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.904,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 18,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Muiderberg is gedaald in de voorbije maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 19,08. In de volgende maand, Maart, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 20,53 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 84. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 18,19 naar een gemiddelde in Juni en Juli van € 17,76 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Muiderberg (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 1.844. In Maart kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.578. In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.711 in de twee eerste maanden tot € 1.895. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 117 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.803 in de laatste 4 maanden en € 2.106,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 32 % goedkoper dan het gemiddelde in Muiderberg van zo’n € 2.308. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 1.724. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 14 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 1.724.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11 / m², het gemiddelde zijnde € 18,17 / m² in Muiderberg. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Benedenwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 52 % goedkoper dan het gemiddelde in Muiderberg met een prijs van € 2.308. Het volgende type minder dure woningen is "” met een gemiddelde prijs van € 1.573. Het minst dure type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 12 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.859.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 14 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 15 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Benedenwoning" met een prijs van € 38 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 15 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Muiderberg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 2.308
€ 18,17
350
154.938
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen