Prijs voor huurwoningen in Moordrecht (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Moordrecht, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.626,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,46
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Moordrecht is gedaald in de voorbije maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15. In de volgende maand, September, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,86 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,43 naar € 13,52 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 13,48 naar een gemiddelde in December en Januari van € 13,42 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Moordrecht (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Augustusbedraagt de huurprijs€ 1.193. Deze prijs loopt op in September tot € 1.298. In de 2 volgende maanden (Oktober, November)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.245,5 in de twee eerste maanden tot € 1.658,5, meer bepaald een prijsstijging van 133 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 136 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.452 in de laatste 4 maanden en € 1.975 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 82 % goedkoper dan het gemiddelde in Moordrecht van zo’n € 1.925. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 668. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 61 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 668.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11 / m², het gemiddelde zijnde € 13,81 / m² in Moordrecht. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 11 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Moordrecht, is het type "" waarvan de prijs € 743 bedraagt, zo’n 61 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.925) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Moordrecht
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.925
€ 13,81
114
150.916
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen