Prijs voor huurwoningen in Moerdijk (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Moerdijk, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.190,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,19
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Moerdijk is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 4. In de volgende maand (Juni) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 10,14 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 163 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 129 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,28 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 12 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Moerdijk (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.526. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.346. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 67 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.198,75 tot een gemiddelde van € 1.173 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 5 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Moerdijk, dat zo’n € 1.331 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Moerdijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.331 bedraagt, zo’n 5 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.271) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Moerdijk
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.271
€ 12
46
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen