Prijs voor huurwoningen in Meijel (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Meijel, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.795,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 21,01
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Meijel is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 19,57. In de volgende maand, Juli, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 19,57 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 19,57 naar € 20,37 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 116 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 19,97 per m²), en die van de laatste twee maanden, Oktober en November (€ 23,08 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Meijel (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juni,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.700. In Juli blijft die prijs hangen rond € 1.700. In de 2 volgende maanden (Augustus, September)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.700 in de twee eerste maanden tot € 1.811,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.755,75)en de 2 laatste, Oktober y November (€ 1.875).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 51 % goedkoper dan het gemiddelde in Meijel van zo’n € 1.850. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.413. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 24 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 915.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Meijel, is het type "" waarvan de prijs € 915 bedraagt, zo’n 51 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.850) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Meijel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.850
€ 23,25
62
23.514
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen