Prijs voor huurwoningen in Malden (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Malden, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 977,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 23,27
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Malden is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 20,21. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 19,28 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 127 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 112 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 22,37 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 25,09 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Malden (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 1.204. In Februari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.073. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 82 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.035,75 tot € 861,5, een daling van 83 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Malden van zo’n € 880. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 918. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 4 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 546.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Malden, is het type "" waarvan de prijs € 918 bedraagt, zo’n 4 % duurder dan het gemiddelde (€ 880) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Malden
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 880
€ 20,11
64
23.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen