Prijs voor huurwoningen in Leidschendam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Leidschendam, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.451,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,31
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Leidschendam is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,67. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,51 por m². In de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 13,59 naar € 14,4 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 107 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,99 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 14,94 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Leidschendam (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 1.586. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.368. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.477 tot € 1.476. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 95 %, dalende van € 1.476,5 tot € 1.402 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Leidschendam van zo’n € 1.407. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.197. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 5 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.223.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 12,91 / m², het gemiddelde zijnde € 14,84 / m² in Leidschendam. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 25 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15,9 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Geschakelde Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Leidschendam met een prijs van € 1.407. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.177. Het duurste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 123 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.996.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 12,54 / m², gevolgd door "Woning" aan € 12,99 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Geschakelde Woning" met een prijs van € 17,86 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 13,88 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Leidschendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.407
€ 14,84
974
130.488
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen