Prijs voor huurwoningen in Leidschendam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Leidschendam, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.475,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,68
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Leidschendam is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,94. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 15,03 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 14,98 naar € 14,72 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,85 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 14,34 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Leidschendam (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.456. In November blijft die prijs hangen rond € 1.397. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.426,5 in de twee eerste maanden tot € 1.522. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.474,25 tot een gemiddelde van € 1.479 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 55 % goedkoper dan het gemiddelde in Leidschendam van zo’n € 1.375. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.135. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 6 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 1.152.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11,77 / m², het gemiddelde zijnde € 14,55 / m² in Leidschendam. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 3 kamers, zo´n 4 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 4 kamers, met een prijs van zo’n € 13,88 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Geschakelde Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 46 % goedkoper dan het gemiddelde in Leidschendam met een prijs van € 1.375. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.190. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 58 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", met een prijs van zo’n € 1.198.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Bovenwoning", met een gemiddelde prijs van € 12,37 / m², gevolgd door "Woning" aan € 13,29 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Geschakelde Woning" met een prijs van € 15 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 13,99 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Leidschendam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.375
€ 14,55
1.028
140.140
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen