Prijs voor huurwoningen in Lage Zwaluwe (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Lage Zwaluwe, in de provincie Noord Brabant, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 979,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,96
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Lage Zwaluwe is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,79. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 8,4 naar € 8 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 91 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 8,2, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 7,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Lage Zwaluwe (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 824. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juni, oplopende tot tot € 1.046. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs gestegen van gemiddeld € 935 in de twee eerste maanden tot € 1.046. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 990,5 tot een gemiddelde van € 958 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 28 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Lage Zwaluwe, dat zo’n € 944 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 28 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Lage Zwaluwe, is het type "" waarvan de prijs € 944 bedraagt, zo’n 28 % duurder dan het gemiddelde (€ 737) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Lage Zwaluwe
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 737
€ 6
18
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen