Prijs voor huurwoningen in Koog Aan De Zaan (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Koog Aan De Zaan, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.577,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,81
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Koog Aan De Zaan is gedaald in de voorbije maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,32. In de volgende maand, November, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 12,22 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 14,27 naar € 14,85 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 105 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 14,56 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 15,31 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Koog Aan De Zaan (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.541. In November blijft die prijs hangen rond € 1.534. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.537,5 in de twee eerste maanden tot € 1.721. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 90 %, dalende van € 1.629,25 tot € 1.473,5 in Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Koog Aan De Zaan van zo’n € 1.501. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.075. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 14 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.182.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 35 % minder duur dan het gemiddelde (€ 12 / m²) in Koog Aan De Zaan. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Koog Aan De Zaan, is het type "" waarvan de prijs € 1.032 bedraagt, zo’n 31 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.501) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Koog Aan De Zaan
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.501
€ 18,38
122
105.766
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Holland