Prijs voor huurwoningen in Kampen (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in Kampen, in de provincie Overijssel, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 872,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,69
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Kampen is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,11. In de volgende maand, April, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,86 por m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 116 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 15,09, en die van de laatste twee maanden Juli en Augustus, € 13,89 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Kampen (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 900. In April kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 820. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 860 tot € 828. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 110 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 844)en de 2 laatste, Juli y Augustus (€ 929).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 54 % goedkoper dan het gemiddelde in Kampen van zo’n € 991. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 749. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 2 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 785.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 4 / m², het gemiddelde zijnde € 13,76 / m² in Kampen. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 31 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 4 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Kampen, is het type "" waarvan de prijs € 661 bedraagt, zo’n 33 % minder duur dan het gemiddelde (€ 991) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Kampen
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 991
€ 13,76
116
13.576
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen