Prijs voor huurwoningen in Hoornaar (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Hoornaar, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.684,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,02
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoornaar is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,27. In de volgende maand, Maart, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 17,15 por m². De 2 volgende maanden (April, Mei) kenmerken zich door een daling van zo’n 85 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 110 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 15,48 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 17,09 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hoornaar (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Februaribedraagt de huurprijs€ 1.748. Deze prijs loopt op in Maart tot € 1.861. De 2 volgende maanden (April, Mei) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 94, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 89 %, dalende van € 1.749,5 tot € 1.555 in Juni en Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 125 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Hoornaar, dat zo’n € 3.436 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 125 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hoornaar, is het type "" waarvan de prijs € 3.436 bedraagt, zo’n 125 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.529) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Hoornaar
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.529
€ 17,26
84
171.442
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen