Prijs voor huurwoningen in Heythuysen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Heythuysen, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 904,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,34
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heythuysen is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,51. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,53 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11,02 naar € 10,64 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 114 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,83 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 12,36 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Heythuysen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 740. In December blijft die prijs hangen rond € 755. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 747,5 in de twee eerste maanden tot € 940, meer bepaald een prijsstijging van 126 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 121 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 843,75 in de laatste 4 maanden en € 1.025 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 41 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Heythuysen, dat zo’n € 630 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Heythuysen, is het type "" waarvan de prijs € 630 bedraagt, zo’n 41 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.069) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Heythuysen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.069
€ 11,87
74
31.056
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen