Prijs voor huurwoningen in Heenvliet (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Heenvliet, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.215
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heenvliet is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 5. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 5 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 5 naar € 5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 5 naar een gemiddelde in November en December van € 5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Heenvliet (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.215. In Augustus blijft die prijs hangen rond € 1.215. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.215 tot € 1.215. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.215 tot een gemiddelde van € 1.215 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 1 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Heenvliet, dat zo’n € 1.199 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Heenvliet, is het type "" waarvan de prijs € 1.199 bedraagt, zo’n 1 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.215) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Heenvliet
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.215
€ 5
0
130.488
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen