Prijs voor huurwoningen in Hazerswoude-rijndijk (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Hazerswoude-rijndijk, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.145,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,51
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hazerswoude-rijndijk is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,77. In de volgende maand (Augustus) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 13,15 por m². De 2 volgende maanden (September, Oktober) kenmerken zich door een daling van zo’n 91 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 194 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10,48 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 20,32 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hazerswoude-rijndijk (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 1.535. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.384. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 30 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 948,25 tot een gemiddelde van € 967 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 27 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Hazerswoude-rijndijk, dat zo’n € 1.355 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hazerswoude-rijndijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.355 bedraagt, zo’n 27 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.068) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Hazerswoude-rijndijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.068
€ 22,12
64
157.352
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen