Prijs voor huurwoningen in Hattem (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Hattem, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.001,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,42
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hattem is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 5,39. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 5,39 por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 239 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 77 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,13, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 7 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hattem (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 387. In Januari blijft die prijs hangen rond € 387. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 387 in de twee eerste maanden tot € 1.687, meer bepaald een prijsstijging van 436 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 90 %, dalende van € 1.037 tot € 931,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 12 % goedkoper dan het gemiddelde in Hattem van zo’n € 863. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.675. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 94 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 760.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hattem, is het type "" waarvan de prijs € 1.675 bedraagt, zo’n 94 % duurder dan het gemiddelde (€ 863) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hattem
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 863
€ 7
58
22.890
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen