Prijs voor huurwoningen in Hattem (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Hattem, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.020,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,34
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hattem is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,6. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,51 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 85 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 74 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 10,24, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 7,54 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hattem (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.034. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.050. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.042 tot € 1.010. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.026 tot een gemiddelde van € 1.010,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Hattem van zo’n € 1.002. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.689. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 69 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 767.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 43 % minder duur dan het gemiddelde (€ 4 / m²) in Hattem. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 43 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hattem, is het type "" waarvan de prijs € 1.689 bedraagt, zo’n 69 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.002) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Hattem
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.002
€ 7,02
194
42.518
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland