Prijs voor huurwoningen in Groesbeek (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Groesbeek, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.331
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,07
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Groesbeek is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,15. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9,86 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 10,51 naar € 11,52 per m², meer bepaald met zo’n 110 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11,01 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 11,18 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Groesbeek (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.488. In Februari blijft die prijs hangen rond € 1.447. De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 87, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 91 %, dalende van € 1.373,5 tot € 1.246 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Groesbeek van zo’n € 1.393. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.046. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 0 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.359.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9 / m², het gemiddelde zijnde € 10,36 / m² in Groesbeek. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 45 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 11 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Groesbeek, is het type "" waarvan de prijs € 890 bedraagt, zo’n 36 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.393) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Groesbeek
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.393
€ 10,36
188
23.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen