Prijs voor huurwoningen in Grashoek (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Grashoek, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.375,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Grashoek is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 7 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 86 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 6,5, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 6 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Grashoek (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.377. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.377. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.377 tot € 1.375. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.376 tot een gemiddelde van € 1.375 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 2 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Grashoek, dat zo’n € 1.347 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Grashoek, is het type "" waarvan de prijs € 1.347 bedraagt, zo’n 2 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.375) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Grashoek
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.375
€ 6
0
41.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen