Prijs voor huurwoningen in Elst (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Elst, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.020,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,96
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Elst is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,65. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 12,63 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,14 naar € 12,82 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 123 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,98 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 15,93 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Elst (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Aprilbedraagt de huurprijs€ 984. Deze prijs loopt op in Mei tot € 1.056. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.020 in de twee eerste maanden tot € 1.177, meer bepaald een prijsstijging van 115 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.098,5 tot € 863,5, een daling van 79 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 51 % goedkoper dan het gemiddelde in Elst van zo’n € 872. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 562. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 15 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 971.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 4 / m², het gemiddelde zijnde € 15,67 / m² in Elst. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 43 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 4 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Elst, is het type "" waarvan de prijs € 999 bedraagt, zo’n 15 % duurder dan het gemiddelde (€ 872) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Elst
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 872
€ 15,67
148
45.288
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen