Prijs voor huurwoningen in Elst (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Elst, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 987,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 32,86
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Elst is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,61. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 12,82 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 80. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 597 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,38 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 73,83 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Elst (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 866. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand November, oplopende tot tot € 1.032. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 949 in de twee eerste maanden tot € 1.087. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 91 %, dalende van € 1.018 tot € 927,5 in Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 56 % goedkoper dan het gemiddelde in Elst van zo’n € 954. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 556. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 4 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 965.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 97 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3 / m²) in Elst. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 97 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Elst, is het type "" waarvan de prijs € 993 bedraagt, zo’n 4 % duurder dan het gemiddelde (€ 954) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Elst
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 954
€ 89,64
76
26.544
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen