Prijs voor huurwoningen in Ell (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Ell, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.011,25
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,25
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ell is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9. In de volgende maand, September, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 4 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 0. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 185 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, December en Januari (€ 6 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ell (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Augustusbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 781. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand September, oplopende tot tot € 1.242. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 200 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 505,75 in de laatste 4 maanden en € 1.011 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 57 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Ell, dat zo’n € 1.228 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 57 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ell, is het type "" waarvan de prijs € 1.228 bedraagt, zo’n 57 % duurder dan het gemiddelde (€ 780) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Ell
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 780
€ 8
6
27.410
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Ell