Prijs voor huurwoningen in Druten (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Druten, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 988,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,24
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Druten is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,38. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9,8 por m². De 2 volgende maanden (September, Oktober) kenmerken zich door een daling van zo’n 91 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 119 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,62 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 11,47 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Druten (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 918. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.214. De 2 volgende maanden (September, Oktober) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 90, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 92 %, dalende van € 1.015,25 tot € 934 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 1 % goedkoper dan het gemiddelde in Druten van zo’n € 948. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.008. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 6 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 940.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Druten, is het type "" waarvan de prijs € 940 bedraagt, zo’n 1 % minder duur dan het gemiddelde (€ 948) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Druten
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 948
€ 11,86
114
35.868
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen