Prijs voor huurwoningen in Dongen (Noord Brabant)

De huurprijzen van woningen in Dongen, in de provincie Noord Brabant, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.012
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,38
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dongen is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,92. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 7,98 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 108 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,11 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 10,91 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Dongen (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 980. In Juni blijft die prijs hangen rond € 978. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs gestegen van gemiddeld € 979 in de twee eerste maanden tot € 1.048,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.013,75 tot een gemiddelde van € 1.008,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 7 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Dongen van zo’n € 1.031. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.163. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 39 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 1.163.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 5 / m², het gemiddelde zijnde € 9,74 / m² in Dongen. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 5 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 5 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Dongen, is het type "" waarvan de prijs € 1.435 bedraagt, zo’n 39 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.031) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Dongen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Brabant
€ 1.031
€ 9,74
96
93.630
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen