Prijs voor huurwoningen in Doetinchem (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Doetinchem, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 802,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 8,86
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Doetinchem is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In September bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,68. In de volgende maand, Oktober, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 9,18 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 8,93 naar € 9,27 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,1, en die van de laatste twee maanden Januari en Februari, € 8,4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Doetinchem (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, September,bedraagt de gemiddelde prijs € 796. In Oktober blijft die prijs hangen rond € 798. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 797 tot € 797,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 797,25 tot een gemiddelde van € 812,5 tussen Januari en Februari.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 5 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Doetinchem van zo’n € 788. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 836. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 6 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 828.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 8 / m², het gemiddelde zijnde € 8,63 / m² in Doetinchem. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 4 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 8 / m².

Prijs per type woning

Wat betreft de gemiddelde prijs op basis van het woningtype in Doetinchem kan men vaststellen dat het type "Appartement" het duurste is, met een gemiddelde prijs van € 836, zo’n 6 % duurder dan het gemiddelde. De duurste prijs komt overeen met het type "Appartement", zo’n 6 % duurder dan het gemiddelde eerder beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Appartement met een gemiddelde prijs van zo’n € 8 / m². Het minst dure type woning is "Appartement" met een gemiddelde prijs van zo’n € 8 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Gemiddelde prijs per m² februari
Aantallen gebruikte woningen in Doetinchem
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 788
€ 8,63
274
27.002
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen