Prijs voor huurwoningen in Delfgauw (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Delfgauw, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.430,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,45
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Delfgauw is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,09. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,96 por m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 115 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 166 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 13,48 per m²), en die van de laatste twee maanden, Augustus en September (€ 22,41 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Delfgauw (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 1.528. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.354. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 91, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 111 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.379,25)en de 2 laatste, Augustus y September (€ 1.533,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 26 % goedkoper dan het gemiddelde in Delfgauw van zo’n € 1.490. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.225. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 18 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.097.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 55 % minder duur dan het gemiddelde (€ 14 / m²) in Delfgauw. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 55 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Delfgauw, is het type "" waarvan de prijs € 1.225 bedraagt, zo’n 18 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.490) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Delfgauw
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.490
€ 30,82
126
178.174
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen