Prijs voor huurwoningen in De Westereen (Friesland)

De huurprijzen van woningen in De Westereen, in de provincie Friesland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.570
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 23
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Westereen is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 14 por m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 136 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 218 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 16,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 36 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in De Westereen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.498. In Juni blijft die prijs hangen rond € 1.498. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.498 in de twee eerste maanden tot € 3.011, meer bepaald een prijsstijging van 201 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 142 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 2.254,5 in de laatste 4 maanden en € 3.201 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 78 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in De Westereen, dat zo’n € 694 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 78 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in De Westereen, is het type "" waarvan de prijs € 694 bedraagt, zo’n 78 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3.201) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in De Westereen
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 3.201
€ 36
12
8.546
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen