Prijs voor huurwoningen in De Westereen (Friesland)

De huurprijzen van woningen in De Westereen, in de provincie Friesland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.346,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 24
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Westereen is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 135 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 115 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 15,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 17,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in De Westereen (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.496. In December blijft die prijs hangen rond € 1.496. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.496 in de twee eerste maanden tot € 1.598,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.547,25 tot een gemiddelde van € 1.598,5 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 78 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in De Westereen, dat zo’n € 690 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 78 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in De Westereen, is het type "" waarvan de prijs € 690 bedraagt, zo’n 78 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3.197) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in De Westereen
Aantallen gebruikte woningen in Friesland
€ 3.197
€ 35
0
7.774
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen