Prijs voor huurwoningen in De Lutte (Overijssel)

De huurprijzen van woningen in De Lutte, in de provincie Overijssel, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 882,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,83
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Lutte is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 6 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 6,5 naar € 6,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 162 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 10,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in De Lutte (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de huurprijs€ 983. Deze prijs loopt op in Juni tot € 1.054. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 80 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 89 %, dalende van € 916,5 tot € 815,5 in September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 19 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in De Lutte, dat zo’n € 709 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in De Lutte, is het type "" waarvan de prijs € 709 bedraagt, zo’n 19 % duurder dan het gemiddelde (€ 597) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in De Lutte
Aantallen gebruikte woningen in Overijssel
€ 597
€ 13
22
21.758
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen