Prijs voor huurwoningen in De Lier (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in De Lier, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.253,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,75
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Lier is gedaald in de voorbije maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12. In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,57 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 53. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 113 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 10,19 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 11,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in De Lier (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 1.492. In Januari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.317. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 45 %. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.019)en de 2 laatste, April y Mei (€ 1.095).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 24 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in De Lier, dat zo’n € 798 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 24 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in De Lier, is het type "" waarvan de prijs € 798 bedraagt, zo’n 24 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.044) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in De Lier
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.044
€ 12
28
156.684
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen