Prijs voor huurwoningen in De Goorn (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in De Goorn, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.180,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,21
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in De Goorn is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,16. In de volgende maand, Mei, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11,58 naar € 11,48 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 11,53, en die van de laatste twee maanden Augustus en September, € 10,58 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in De Goorn (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.250. In Mei blijft die prijs hangen rond € 1.204. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 93, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.182,5 tot een gemiddelde van € 1.175,5 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 37 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in De Goorn, dat zo’n € 723 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 37 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in De Goorn, is het type "" waarvan de prijs € 723 bedraagt, zo’n 37 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.155) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in De Goorn
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.155
€ 13,16
42
160.094
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in De Goorn